Giới Thiệu

Bảo Hộ Lao Động Anh Linh chuyên cung cấp Quần áo BHLĐ, đồng phục công sở và cung cấp Trang thiết bị Bảo Hộ Lao Động phục vụ các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam
Với phương châm”BẢO VỆ CON NGƯỜI LÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY”. Bảo Hộ Lao Động Anh Linh mong muốn cùng đồng hàng với Quý khách hàng hoàn thành các mục tiêu “ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG” vì sức khỏe và tính mạng của người lao động và cùng góp phần vào sự phát triền của Quý Công Ty